Wiadomości

Produkcja przemysłowa w górę

22.03.2011
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2011 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 10,7% u ujęciu rok do roku i o 3,5% w porównaniu ze styczniem 2011. W stosunku do lutego ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu. Spadek produkcji wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, wyrobów farmaceutycznych oraz wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego.
Źródło: GUS