Wiadomości

Prawie co druga firma zatrudnia nielegalnie

06.08.2009
W I półroczu 2009 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła około 7,5 tysiąca kontroli, badając legalność zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach. Nieprawidłowości stwierdzono blisko w połowie skontrolowanych podmiotów. Najczęstszym powodem łamania prawa było zatrudnianie bez pisemnego potwierdzenia rodzaju umowy oraz warunków pracy, a także niezgłaszanie osoby wykonującej pracę do ubezpieczenia społecznego. Najwięcej przypadków wykroczeń odnotowano w branżach: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo.
Źródło: PIP