Wiadomości

Prawa pracownicze w Polsce w dalszym ciągu łamane

22.07.2014
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) w okresie od kwietnia 2013 roku do marca 2014 roku zbadała przestrzeganie praw pracowniczych w 139 krajach na świecie. Zwrócono uwagę przede wszystkim na prawo do zrzeszania się, dostęp do negocjacji zbiorowych, czy prawo do strajku. Na podstawie badania autorzy opracowali wskaźnik łamania praw pracowniczych w skali punktowej od 1 do 5,5, gdzie wartość najniższa odzwierciedla duży poziom przestrzegania praw pracowniczych. Polsce przyznano notę 3, która oznacza, że prawa pracownicze w Polsce są regularnie łamane. Wśród europejskich krajów taką samą notę przyznano Bułgarii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Spośród europejskich państw postkomunistycznych za najbardziej przyjazne pracownikom uznano Czarnogórę, Estonię, Litwę i Słowację.
Źródło: International Trade Union Confederation