Wiadomości

Pracodawca skontroluje trzeźwość pracownika

27.02.2023
Od 21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy, umożliwiające pracodawcy sprawdzenie trzeźwości pracowników. Jeśli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy będą mogli skontrolować pracownika przy użyciu alkomatu. W przeciwnym razie kontrolę przeprowadzi policja. Zasady te będą stosowane zarówno w przypadku podejrzenia zażycia alkoholu, jak i innych substancji odurzających oraz będą dotyczyły pracowników wykonujących pracę stacjonarnie oraz zdalnie. Kontrola trzeźwości ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i odpowiedzialności warunków pracy, a przepisy wskazują, że nie może ona naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować nie później niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem, a czas i częstotliwość jej przeprowadzania oraz rodzaj wykorzystywanego urządzenia, należy uwzględnić w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie lub obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości będzie mógł przeprowadzić uprawniony organ ochrony porządku publicznego. Jeżeli wynik nie wskaże na stan po spożyciu alkoholu lub na stan nietrzeźwości, okres niedopuszczenia pracownika do pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik otrzyma wynagrodzenie.
Źródło: https://www.bankier.pl