Wiadomości

Prace nad nową Kartą Nauczyciela

22.06.2010
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przygotowuje projekt zmian w Karcie Nauczyciela. W oparciu o znowelizowaną ustawę – tzw. Kartę 2 – zatrudnienie nauczycieli odbywałoby się na podstawie kodeksu pracy, co dawałoby dyrektorom szkół większą swobodę w doborze kadry. Uproszczeniu miałby dodatkowo ulec system wynagradzania pedagogów. Pensja byłaby silniej uzależniona od efektów pracy, likwidacji uległyby także niektóre z dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Harmonogram prac zespołu MEN zakłada, że jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Sejm i Senat, to wejdzie w życie w I połowie 2011 roku.
Źródło: gazetaprawna.pl