Wiadomości

Pozew przeciwko Polsce za limity inwestycyjne dla OFE

16.04.2009
Komisja Europejska pozwała Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z limitami inwestycyjnymi nałożonymi na OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne mogą inwestować za granicą maksymalnie 5% wartości swoich aktywów. Zdaniem Komisji Europejskiej jest to złamanie unijnej zasady swobodnego przepływu kapitału.
Źródło: money.pl