Wiadomości

Poprawa sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2013 roku

06.03.2014
Jak wynika ze wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w IV kwartale 2013 roku sytuacja na rynku pracy uległa niewielkiej poprawie. Stopa bezrobocia wyniosła 9,8% (osiągnęła taki sam poziom jak w poprzednim kwartale), ale w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku obniżyła się o 0,3 p.p. Odnotowano większy spadek stopy bezrobocia wśród kobiet (o 0,6 p.p.), niż wśród mężczyzn (o 0,2 p.p.).
Źródło: GUS