Wiadomości

Poprawa nastrojów konsumenckich

29.01.2010
W IV kwartale 2009 roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUW), odzwierciedlający tendencje w konsumpcji indywidualnej, ukształtował się na poziomie – 19,2 punktów procentowych. Systematyczna poprawa nastrojów konsumenckich następowała przez cały 2009 rok. W porównaniu do I, II oraz III kwartału 2009 BWUW wzrósł odpowiednio o 6 punktów, o 5,3 punkty oraz o 1,3 punkt procentowy.
Źródło: GUS