Wiadomości

Pomoc dla małych i średnich firm

18.03.2010
Firmy z sektora MSP będą mogły korzystać z nowych funduszy europejskich. W ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) do 2013 roku na polskich przedsiębiorców czeka 709 mln PLN. Pieniądze te będą rozdysponowane w formie kredytów z poręczeniem. Będzie można je wykorzystać na zakup, budowę lub modernizację środków trwałych w latach 2010-2012.
Źródło: wyborcza.biz