Wiadomości

Polska otwarta na pracowników ze Wschodu

20.12.2010
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie, na podstawie którego obywatele Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz Gruzji będą mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskanie pozwolenia na pracę. Do zatrudnienia takich osób wystarczy jedynie oświadczenie pracodawcy. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku.
Źródło: money.pl