Wiadomości

Polacy pozytywnie o pracodawcach

22.10.2010
Polacy dobrze oceniają zarówno swoich pracodawców, jak i stworzone przez nich warunki pracy. Takie wnioski płyną z badania „Pracujący Polacy 2010”, przeprowadzonego na zlecenie PKPP Lewiatan przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH. Ponad 80% respondentów stwierdziło, że ich codzienna praca jest dobrze zorganizowana, 90% zwróciło uwagę na prawidłowe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Źródło: PKPP Lewiatan