Wiadomości

Polacy finansowymi pesymistami

17.04.2009
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez MoneyTrack, 67,8% Polaków nie widzi szans na poprawę swojej sytuacji materialnej. Posiadanie oszczędności zadeklarowało jedynie 46,3% badanych. Odsetek ten jest wyższy w przypadku osób z wykształceniem wyższym, a także po 60 roku życia.
Źródło: e-gospodarka.pl