Wiadomości

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych z opóźnieniem

14.10.2008
MPiPS dokonało korekty rozwiązań dotyczących polityki rynku pracy, które miały być wprowadzone w 2009 r. Jedna ze zmian dotyczyła podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Według zamierzeń miała ona wynosić 70% płacy minimalnej w okresie pierwszych trzech miesięcy otrzymywania świadczenia i 50% minimalnego wynagrodzenia w kolejnych miesiącach, jednak przez okres nie dłuższy niż rok. Nowa regulacja nie będzie obowiązywać od 1. stycznia 2009 r., ale od 1. stycznia 2010 r.
Źródło: gazetaprawna.pl