Wiadomości

Podwyżka emerytury bez udowodnienia zarobków

06.01.2009
Osoby otrzymujące niższą emeryturę z powodu nieposiadania dokumentów płacowych będą mogły wystąpić do ZUS o podwyższenie świadczenia. Umożliwia to nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku. Emerytura zostanie przeliczona na podstawie minimalnego wynagrodzenia w latach, których dotyczą zaginione dokumenty płacowe.
Źródło: rp.pl