Wiadomości

PIP proponuje zmiany w kodeksie pracy

09.03.2010
Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała propozycje zmian w kodeksie pracy. W Komisji Trójstronnej zajmą się nimi organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz rząd. Wśród postulatów PIP znalazły się zapisy dotyczące: wprowadzenia zasady, że umowa o pracę powinna być zawierana jeszcze przed rozpoczęciem jej świadczenia; wypłacania pieniężnego ekwiwalentu za pracę w sobotę; nowego sposobu udzielania urlopów oraz wprowadzenie obowiązku tworzenia i przechowywania harmonogramów czasu pracy w firmach.
Źródło: gazetaprawna.pl