Wiadomości

Perspektywy zatrudnienia w III kwartale 2010

08.06.2010
Z Barometru Perspektywy Zatrudnienia wynika, że w III kwartale 2010 roku blisko co czwarty pracodawca zamierza zwiększyć zatrudnienie. W porównaniu z deklaracjami z II kwartału bieżącego roku odsetek przedsiębiorstw, które planują zatrudnić pracowników, wzrósł o 4 punkty procentowe. Redukcję etatów chce przeprowadzić 6% badanych firm, o 1 punkt procentowy mniej niż w poprzednim kwartale.
Źródło: manpower.pl