Wiadomości

Październik 2008: spada stopa bezrobocia, lecz nadchodzą zwolnienia

26.11.2008
Główny Urząd Statystyczny poinformował, iż w październiku 2008 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,8%. Wskaźnik zmalał zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,1 punktu procentowego), jak i do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 2,5 punktu procentowego). Z danych wynika także, iż w najbliższym czasie 276 zakładów pracy zamierza zmniejszyć wielkość zatrudnienia. Według deklaracji redukcja obejmie 19,7 tys. etatów. We wrześniu 2008 r. zakładów takich było 236, a liczba planowanych zwolnień wyniosła 15,6 tys. (w październiku 2007 r. odpowiednio: 155 zakładów i 8,8 tys. pracowników).
Źródło: GUS