Wiadomości

PAIiIZ na rzecz kształcenia młodych specjalistów

23.02.2010
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Szkoła Główna Handlowa podpisały umowę o współpracy, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w zagranicznych firmach inwestujących w Polsce. Umowa przewiduje prowadzenie prac badawczych oraz organizowanie wspólnych praktyk, szkoleń i konferencji. PAIiIZ planuje podpisać podobne porozumienia także z 6 innymi polskimi uczelniami.
Źródło: inwestycje.pl