Wiadomości

Outplacement dla wszystkich

29.04.2009
W czasie kryzysu rośnie zainteresowanie usługami outplacementu. Program, zwany również zwolnieniem monitorowanym, polega na wsparciu pracownika tracącego zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy. Pomoc może obejmować: odprawy, doradztwo psychologiczne, pomoc w szukaniu nowego miejsca pracy, określenie optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego czy finansowanie szkoleń. Firmy specjalizujące się w realizacji tej usługi obserwują coraz większe zainteresowanie ze strony zakładów pracy przeprowadzających zwolnienia. Kompleksowymi programami obejmowana jest już nie tylko kadra kierownicza, ale także specjaliści i pracownicy szeregowi.
Źródło: rp.pl