Wiadomości

Oskładkowanie umów zleceń

07.03.2014
W dniu 4 marca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej zmian w składkowaniu umów zleceń. Obecnie pracodawcy mogą opłacać składki na ZUS tylko od jednej, wybranej umowy zlecenia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało oskładkowanie wszystkich kolejnych zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 1 680 PLN. Dzięki nowelizacji, prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzyskają w razie utraty pracy osoby zatrudnione na mocy umów zleceń. Pracownicy otrzymają również wyższe emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej