Wiadomości

Około 36 mln osób na świecie jest zmuszanych do pracy niewolniczej

20.11.2014
Według raportu australijskiej organizacji pozarządowej Walk Free Foundation, najwięcej współczesnych niewolników jest w Indiach (14,3 mln), Chinach (3,2 mln), Pakistanie (2,1 mln), Uzbekistanie (1,2 mln) i Rosji (1,05 mln). Największy odsetek niewolników w całej populacji wystąpił zaś w Muretanii (4% populacji), Uzbekistanie (3,97%) i na Haiti (2,3%). Wspomniana organizacja do współczesnych form niewolnictwa zalicza m.in.: przymusową pracę, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne w celach zarobkowych oraz przymusowe małżeństwa. Polska pod względem odsetka niewolników znalazła się na 130. miejscu (wyższe miejsce w tym niechlubnym rankingu oznacza, że niewolnictwo jest bardziej powszechne niż w innych krajach). Według szacunków w naszym kraju występuje blisko 72 tys. niewolników. Do tej grupy należą przede wszystkim imigranci z byłego ZSRR oraz Azji Południowo-Wschodniej, którzy są zmuszani do pracy w budownictwie, rolnictwie i restauracjach, a także kobiety zmuszane do prostytucji.
Źródło: Walk Free Foundation