Wiadomości

Ogólnopolskie badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

17.07.2009
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej od 2008 roku realizują projekt „Ogólnopolskie badania sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”. Realizacja badania przewidziana jest do roku 2010. W czerwcu bieżącego roku zakończył się pierwszy etap projektu. Wyniki pokazują, że znaczna część osób niepełnosprawnych to osoby nie tylko niepracujące, ale bierne zawodowo. Jako przyczyny bierności zawodowej niepełnosprawni wymieniają stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie pracy, obawę przed brakiem akceptacji w miejscu zatrudnienia czy orzeczenie lekarskie wskazujące na niezdolność do pracy.
Źródło: aktywizacja2.swps.pl