Wiadomości

OECD prognozuje: tylko niewielka poprawa na rynku pracy

05.09.2014
Jak wynika z prognoz OECD, w 2015 roku w państwach należących do tej organizacji, poziom bezrobocia w 2015 roku obniży się, lecz wciąż pozostanie wysoki (np. w Hiszpanii na poziomie ok. 24%, w Grecji ok. 27%). W strefie euro stopa bezrobocia spadnie z poziomu 11,6% do 11,2% pod koniec 2015 roku. OECD szacuje, że w krajach takich jak Włochy, Portugalia, Słowacja, czy Słowenia stopa bezrobocia będzie przekraczać 10%, podczas gdy w Austrii, Niemczech, Islandii, Japonii, Korei, Meksyku, Norwegii oraz w Szwajcarii będzie wynosiła mniej niż 5%.
Źródło: OECD