Wiadomości

Obniżenie wieku pracownika młodocianego

25.07.2018
Od 1 września 2018 roku wiek pracownika młodocianego zostanie obniżony z 16 do 15 lat. Kryterium, które musi spełniać taka osoba, to ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej (lub gimnazjum) oraz wiek nieprzekraczający 18 roku życia. Obniżenie wieku ułatwi małoletnim podejmowanie prac dorobkowych i umożliwi zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Źródło: https://www.infor.pl