Wiadomości

Niskie koszty pracy w Polsce

16.11.2015
Jak wynika z aktualnych danych Eurostatu, Polska zajmuje szóste miejsce od końca pod względem wysokości kosztów pracy. Godzinowe koszty pracy w naszym kraju w 2014 roku wyniosły tylko 8,4 EUR, co daje około 35,1 PLN. Dla porównania, najwyższe koszty wystąpiły w Danii i osiągnęły poziom prawie pięciokrotnie wyższy tj. 40,3 EUR za godzinę. Na drugiej stronie bieguna znalazła się Bułgaria z wynikiem 3,8 EUR za godzinę.
Źródło: Eurostat