Wiadomości

Nieznaczny spadek bezrobocia

13.05.2009
W kwietniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11% - wynika z wstępnych danych przedstawionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z marcem 2009 roku wskaźnik zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego. Na spadek bezrobocia rejestrowanego wpłynęło przede wszystkim rozpoczęcie prac sezonowych w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie.
Źródło: MPiPS