Wiadomości

Niewielki wzrost PKB w Unii Europejskiej

19.08.2011
Z danych Eurostat wynika, że w II kwartale 2011 roku gospodarka krajów UE-27 rosła w tempie 0,2% w ujęciu kwartał do kwartału i 1,7% w porównaniu rocznym. W tym samym okresie gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrosła o 1,6% w ciągu roku, a w Japonii skurczyła się o 0,9%.
Źródło: Eurostat