Wiadomości

Niewielki spadek bezrobocia w Hiszpanii po raz pierwszy od 2007 roku

12.03.2014
Hiszpańska Minister Pracy Fatima Banez poinformowała, iż w lutym 2014 roku liczba bezrobotnych w Hiszpanii spadła pierwszy raz od początku kryzysu ekonomicznego i wyniosła 4,8 mln osób. Oznacza to spadek liczby bezrobotnych o 2 tys. Niemniej jednak, jak wynika z danych Hiszpańskiego Urzędu Statystycznego (INE), stopa bezrobocia w tym kraju nadal pozostaje na rekordowo wysokim poziomie 26%, co stanowi wynik dwa razy wyższy, niż średnia dla wszystkich krajów strefy euro.
Źródło: Deutsche Welle