Wiadomości

Niemal 150 mln PLN wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych

14.02.2012
W 2011 roku w ramach kontroli ZUS wstrzymano lub obniżono świadczenia chorobowe na łączną kwotę 148,1 mln PLN. Najwięcej zasiłków (na kwotę 124,9 mln PLN) zostało ograniczonych z powodu ustania tytułu do ubezpieczenia. W takich przypadkach świadczenia chorobowe zostały „obcięte” do wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Źródło: ZUS