Wiadomości

Nielimitowany urlop? Już w Polsce

21.06.2023
Przepisy polskiego Kodeksu Pracy w zależności od stażu pracy przewidują 20 lub 26 dni wolnych w ciągu roku. Wyjątkiem są pracownicy kliku sektorów, m.in. nauczyciele, żołnierze czy pracownicy służby celnej. Jak się okazuje, nie wszędzie obowiązują takie limity. Według raportu „Perfect Match Research” SD Worx kilku pracodawców w Polsce zdecydowało się na dodatkowy benefit w postaci nieograniczonego urlopu. Wśród nich znajdują się: SYZYGY Warsaw, Traffit, Bitpanda oraz Spicy Mobile. Wśród głównych powodów wprowadzenia dni wolnych bez ograniczeń przedstawiciele wymienionych firm wskazują przekazanie pracownikom decyzji o tym, kiedy potrzebują przerwy, w celu ich lepszego samopoczucia, a co za tym idzie wyższej produktywności czy ograniczenie czasu na biurokrację – liczenie urlopu, kontrolę, sprawdzanie i stres.
Źródło: https://www.bankier.pl