Wiadomości

Największy przyrost zatrudnienia w USA od listopada 2014 roku

13.03.2018
Według danych rządowego Biura Statystyki Pracy (BLS), w lutym 2018 roku w Stanach Zjednoczonych powstało ok. 313 tys. nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Ponadto wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł z 62,7% do 63%. Natomiast wskaźnik zatrudnienia – czyli relacja liczby pracujących do liczby ludności w wieku produkcyjnym – wzrósł z 60,1% do 60,4%.
Źródło: https://www.bls.gov/