Wiadomości

Najwięcej wypadków w przetwórstwie przemysłowym

16.03.2010
Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2009 roku w całej Polsce zanotowano 87 052 wypadków przy pracy. Było to o ponad 17 tys. mniej niż rok wcześniej. Wypadkom częściej ulegali mężczyźni (70% ogółu zdarzeń). Najwięcej nieprzyjemnych incydentów (30 570) wystąpiło w firmach produkcyjnych. Najbardziej bezpiecznymi sekcjami gospodarki były: informacja i komunikacja (573 wypadki) oraz pozostała działalność usługowa (490). W 2009 roku w konsekwencji wypadków przy pracy życie straciło 401 osób.
Źródło: GUS