Wiadomości

Najświeższe wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Polaków

25.06.2008
Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny 24 czerwca 2008 roku wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, że w pierwszym kwartale 2008 roku liczba aktywnych zawodowo Polaków osiągnęła 16,87 mln osób. W grupie tej było 15,51 mln osób pracujących oraz 1,36 mln osób bezrobotnych. Zbiorowość biernych zawodowo liczyła 14,54 mln osób. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 0,8 %, a populacja osób nieaktywnych zmalała o 1,2%. Wśród aktywnych zawodowo nastąpił 28,1% spadek liczby bezrobotnych oraz 4,6% wzrost liczby osób pracujących. W skali kwartału wyniki badania są mniej optymistyczne. W stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2007 roku liczba osób aktywnych zawodowo zmalała o 0,6%, a populacja biernych zawodowo wzrosła o 0,9%. W perspektywie kwartalnej odnotowano zarówno zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych - o 6,0%, jak i pracujących - o 0,1%.
Źródło: GUS