Wiadomości

Najnowsze dane o inwestycjach zagranicznych w Polsce

21.05.2010
3,5 miliarda EUR – to wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które napłynęły do Polski w I kwartale 2010 roku. Stanowią one około 40% wartości BIZ, lokowanych w Polsce w ciągu całego 2009 roku oraz prawie 2,5-krotnie więcej niż w okresie styczeń-marzec ubiegłego roku.
Źródło: PAIiIZ