Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w Unii Europejskiej

01.10.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w sierpniu bieżącego roku natężenie bezrobocia na obszarze UE27 oraz w strefie euro wyniosło 9,1% oraz 9,6%. To najwyższe miesięczne wartości, jakie stopa bezrobocia osiągnęła w wymienionych obszarach odpowiednio od 2004 i 1999 roku. Największy odsetek osób mających problem ze znalezieniem zatrudnienia wystąpił w Hiszpanii (18,9%) oraz na Łotwie (18,3%). Najniższe wartości wskaźnika bezrobocia odnotowano w Holandii (3,5%) i w Austrii (4,7%). W Polsce natężenie bezrobocia wyniosło 8,0% - na takim poziomie kształtuje się niezmiennie od marca 2009 roku.
Źródło: Eurostat