Wiadomości

Najnowsze dane o aktywności ekonomicznej ludności Polski

02.07.2009
Jak wynika z informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w I kwartale bieżącego roku współczynnik aktywności zawodowej Polaków ukształtował się na poziomie 54,5%, co w stosunku do IV kwartału 2008 roku oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego. W analizowanym okresie wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50% - o 1,8 punktu procentowego mniej niż w ciągu trzech ostatnich miesięcy minionego roku. Natomiast stopa bezrobocia osiągnęła poziom 8,3% i w porównaniu z IV kwartałem 2008 roku zwiększyła się o 1,6 punktu procentowego.
Źródło: GUS