Wiadomości

Nadal rosną płace, spada zatrudnienie

20.10.2009
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu 2009 roku średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 283,18 PLN. To o 3,3% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły o 0,4%. Poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się niższy niż rok wcześniej. Według wrześniowych statystyk w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 266,5 tys. osób. To o 0,1% mniej niż przed miesiącem oraz o 2,4% mniej niż we wrześniu 2008 roku.
Źródło: GUS