Wiadomości

Mniej zwolnień lekarskich wśród mundurowych

15.10.2014
Jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, od momentu wprowadzenia nowej ustawy zmniejszającej uposażenia funkcjonariuszy za czas choroby ze 100% do 80% pensji, liczba mundurowych przebywających na zwolnieniu spadła o 30%. Największy spadek odnotowano w Biurze Ochrony Rządu – o 31%, a najniższy w Straży Granicznej – o 26%. Z kolei w Policji nastąpił najwyższy spadek procentowy udzielanych dni zwolnień lekarskich – o 35%, najniższy zaś w Państwowej Straży Pożarnej – 23%.
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych