Wiadomości

Mniej aktywizacji dla bezrobotnych

07.07.2011
Z danych MPiPS wynika, że w 2011 roku urzędy pracy zorganizowały znacznie mniej staży, szkoleń, robót publicznych i innych form aktywizacji bezrobotnych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największe dysproporcje widać w przypadku staży i szkoleń. Do końca maja 2011 roku z tego wsparcia skorzystało odpowiednio 50,4 tys. i 13,4 tys. osób. Rok wcześniej było to 139,2 tys. oraz 57,3 tys. bezrobotnych.
Źródło: rp.pl