Wiadomości

Mikrokredyty dla małych przedsiębiorstw i bezrobotnych w UE

07.07.2009
Komisja Europejska zaproponowała utworzenie instrumentu finansowego umożliwiającego przyznawanie mikrokredytów małym przedsiębiorstwom oraz bezrobotnym, którzy chcą założyć własną firmę. Przewidywany podstawowy budżet instrumentu o nazwie PROGRESS ma wynieść 100 milionów EUR, ale dzięki pomocy międzynarodowych instytucji finansowych może wzrosnąć do 500 milionów EUR. Jeżeli propozycja KE zostanie zaakceptowana przez państwa członkowskie UE oraz Parlament Europejski, pomoc finansowa może być przyznawana od 2010 roku.
Źródło: Komisja Europejska