Wiadomości

Międzynarodowe korporacje spopularyzowały CSR w Polsce

22.10.2015
Jak wynika z badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, według przedstawicieli badanych firm, obecność międzynarodowych korporacji w Polsce w największym stopniu przysłużyła się popularyzacji idei odpowiedzialnego biznesu. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 78% badanych. Drugim najważniejszym czynnikiem jest zdaniem ankietowanych osobiste zaangażowanie pojedynczych pracowników (53% wskazań). Na trzecim miejscu znalazła się konieczność dostosowania się do wymagań partnerów biznesowych (42% wskazań).
Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu