Wiadomości

Marzec 2009: spadek zatrudnienia i wzrost płac

22.04.2009
Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż w marcu bieżącego roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5 325,3 tys. osób. W ujęciu rok do roku nastąpił spadek o 0,9 punktu procentowego, a w skali miesiąca o 0,5 punktu procentowego. Tendencja wzrostowa charakteryzuje natomiast wynagrodzenia. W marcu 2009 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 332,65 PLN. To o 4,3 punkty procentowe więcej niż miesiąc wcześniej i o 5,7 punktów procentowych więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Źródło: GUS