Wiadomości

Listopad 2010: niewielki wzrost bezrobocia rejestrowanego

30.12.2010
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 11,7%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego odsetek Polaków zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni zwiększył się o 0,2 punktu procentowego. W listopadzie 2009 roku natężenie bezrobocia wynosiło 11,4%.
Źródło: GUS