Wiadomości

Lipiec 2009: nieznaczny wzrost bezrobocia rejestrowanego

28.08.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w lipcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 10,8%. W końcu miesiąca liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni wyniosła 1 676,1 tys. W stosunku do czerwca 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się o 0,1 punktu procentowego.
Źródło: GUS