Wiadomości

Lipiec 2009: nieco mniej pracujących i wyższe wynagrodzenia

20.08.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w lipcu bieżącego roku w polskich przedsiębiorstwach pracowało 5 273,3 tysięcy osób. W stosunku do czerwca 2009 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 punktu procentowego. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w firmach z sektora przedsiębiorstw wzrosło w analizowanym okresie o 2,3 punkty procentowe i wyniosło 3 361,90 PLN.
Źródło: GUS