Wiadomości

Liczba wakatów w Polsce wyższa niż przed pandemią

13.07.2021
Z danych Barometru Ofert Pracy przygotowywanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wynika, że liczba wakatów w czerwcu przekroczyła poziom sprzed pandemii. Do poziomu 6,1% spadła natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym. W maju wynosiła 6,3%.
Źródło: https://biznes.interia.pl