Wiadomości

Liczba młodocianych pracowników od 2000 r. spadła o jedną trzecią

23.09.2013
Zgodnie z informacjami przestawionymi w raporcie ILO pt. „Marking progress against child labour”, w 2012 roku liczba dzieci w wieku od 5-17 lat, wykonujących pracę nieodpowiednią dla swojego wieku, zmniejszyła się o 32% w porównaniu do 2000 roku. W 2012 r. pracowało 167,956 mln dzieci, czyli 10,6% ich całkowitej populacji na świecie. Z tego 85,344 mln pracowało w warunkach, które bezpośrednio zagrażały ich zdrowiu, bezpieczeństwu bądź moralnemu rozwojowi. W liczbach bezwzględnych najwięcej młodocianych pracowników mieszkało w regionie Azji i Pacyfiku (77,723 mln). Najwyższy udział pracujących dzieci w ich populacji dotyczył Afryki subsaharyjskiej – 21,4%.
Źródło: ILO