Wiadomości

Komisja Europejska planuje walczyć z szarą strefą

17.04.2014
Na początku marca Komisja Europejska zaproponowała stworzenie europejskiej platformy współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Celem projektu ma być zapobieganie zjawisku pracy nierejestrowanej. Nowa platforma będzie skupiać instytucje spośród wszystkich krajów UE, takie jak inspektoraty pracy, urzędy ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe i migracyjne, a także organizacje reprezentujące pracodawców i pracowników. Platforma miałaby wzmocnić współpracę z państwami w kontekście walki z szarą strefą między innymi poprzez wymianę informacji i dobrych praktyk, czy rozwinięcie krajowych i unijnych narzędzi walki z pracą nierejestrowaną.
Źródło: Komisja Europejska