Wiadomości

Kolejny program wsparcia dla Grecji

07.06.2011
Komitet Ekonomiczny i Finansowy (EFC) państw strefy euro zaproponował Grecji nowy program wsparcia finansowego. Przez kolejne trzy lata, do połowy 2014 roku, kraj ten może liczyć na pomoc z Unii Europejskiej w postaci 110 mld EUR. Szczegóły programu wsparcia, w tym podział finansowania między poszczególnych partnerów międzynarodowych mają zostać ustalone do 20 czerwca 2011 roku.
Źródło: money.pl