Wiadomości

III kwartał 2009 w opinii przedsiębiorców

20.10.2009
Z publikacji Narodowego Banku Polskiego „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw” wynika, że w III kwartale 2009 roku głównymi bolączkami sektora przedsiębiorstw były: niski popyt, wahania kursu walutowego oraz zatory płatnicze i silna konkurencja. Według 38% przedsiębiorców kryzys i recesja ominęły ich firmy. 11% przedsiębiorstw oczekuje pojawienia się trudności w przeciągu najbliższych kilku miesięcy.
Źródło: nbp.pl